Програмно-апаратний комплекс для забезпечення наукометричного моніторингу суб'єктів наукової діяльності УКРАЇНИ

Керівництво користувача

  ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
 1. ВСТУП
  1. Сфера застосування
  2. Короткий опис можливостей
  3. Рівень підготовки користувача
 2. ОПИС ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕРФЕЙСУ ТА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Принципи реалізації користувацького інтерфейсу
  2. Умови застосування
   1. Вимоги до апаратного забезпечення
   2. Вимоги до програмного забезпечення
  3. Ролі користувачів
 3. ОПИС ЕКРАННИХ ФОРМ
  1. Головна сторінка
  2. Пошуковий інтерфейс
   1. Форма пошуку учених
   2. Форма пошуку наукових установ
  3. Обліковий запис ученого
   1. Вкладка “Паспорт”: Базові відомості про ученого
   2. Вкладка “Публікації”
   3. Вкладка “Аналітика”
  4. Обліковий запис установи
   1. Вкладка “Паспорт”: Базові відомості про установу
   2. Вкладка “Співробітники”
   3. Вкладка “Аналітика”
  5. Розділ аналітики
  6. Інформація про систему
   1. Сторінка “Про проект”
   2. Сторінка “Допомога”
   3. Сторінка “Політика приватності”
 4. ОПЕРАЦІЇ
  1. Вхід до системи
  2. Пошук об'єктів у системі
  3. Аналіз показників суб'єктів наукової діяльності
   1. Індивідуальні суб'єкти наукової діяльності
   2. Колективні суб'єкти наукової діяльності
   3. Показники реєстру ORCID
   4. Показники Web of Science
   5. Показники SciVerse Scopus
   6. Показники проекту “Наукова періодика України”
 5. АВАРІЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКИ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АРМ

Автоматизоване робоче місце

БД

База даних

ІС

Інформаційна система

НПУ, SPU

Науково-видавнича інфраструктура “Наукова періодика України” (Scientific Periodicals of Ukraine). Загальнодержавна технологічна платформа, яка забезпечує процеси редакційного опрацювання, публікації та післяпублікаційної підтримки наукових періодичних видань України. Ресурс розвивається на засадах добровільного партнерства видавців наукових бібліотек та інформаційних центрів України. Технологічний інтегратор проекту — Асоціація УРАН.

Станом на кінець 2013 р. участь у проекті беруть понад сто наукових журналів з університетів різних регіонів держави, інститутів НАН України, НАМН України, НАПН України, окремі часописи комерційних видавців.

УІНЦ

Український індекс наукового цитування. Веб-сайт, який забезпечує публічний інтерфейс доступу до баз даних та функціональних компонентів програмно-апаратного комплексу для забезпечення наукометричного моніторингу суб'єктів наукової діяльності України.

ASJK

Класифікаційний рубрикатор ASJK. Використовується, зокрема, на платформі SciVerse Scopus, має 27 базових тематичних розділів, поділених на 335 підрозділів. Базові розділи рубрикатору:

 • Agricultural and Biological Sciences
 • Arts and Humanities
 • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
 • Business, Management and Accounting
 • Chemical Engineering
 • Chemistry
 • Computer Science
 • Decision Sciences
 • Dentistry
 • Earth and Planetary Sciences
 • Economics, Econometrics and Finance
 • Energy
 • Engineering
 • Environmental Science
 • Health Professions
 • Immunology and Microbiology
 • Materials Science
 • Mathematics
 • Medicine
 • Neuroscience
 • Nursing
 • Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
 • Physics and Astronomy
 • Psychology
 • Social Sciences
 • Veterinary
 • Multidisciplinary
DOI

Digital Object Identifier (Цифровий ідентифікатор об'єкту). Ідентифікатор, який унікально ідентифікує об'єкт (видану статтю, монографію, доповідь, стандарт тощо), дозволяє вираховувати статистику його цитувань або інші дані щодо його використання. Система ідентифікації закріплена міжнародним стандартом ISO 26324:2012 “Information and Documentation — Digital Object Identifier System”.

ORCID

Open Researcher and Contributor ID (Відкритий ідентифікатор ученого і автора). Некомерційна ініціатива зі створення єдиного реєстру учених з персональними алфавітно-цифровими кодами, які унікально ідентифікують учених та їх науковий доробок в межах світової науково-інформаційної спільноти.

SciVerse Scopus, Scopus

Наукометрична платформа SciVerse Scopus корпорації Elsevier. Вважається найбільшою універсальною реферативною та наукометричною базою даних у світі.

Містить понад 50 млн реферативних записів, в т. ч., в базі даних проіндексовано 18 тис. назв наукових журналів 5 тис. видавництв, 350 книжкових серій та 4,6 млн. праць конференцій. Видання індексуються у Scopus з різним хронологічним охопленням, найповажніші наукові часописи представлені архівами, починаючи з першого випуску першого тому. Рубрикатор Scopus (ASJK) має 27 базових тематичних розділів.

За географічним та тематичним охопленням Scopus є універсальною базою даних. Наукометричний апарат Scopus забезпечує отримання показників цитованості наукових робіт у виданнях, опублікованих після 1996 р. Тобто у Scopus підраховується кількість посилань на всі проіндексовані ресурси, але лише у ресурсах, опублікованих після 1996 р.

Web of Science, WoS

Наукометрична платформа Web of Science корпорації Thomson Reutors. Вважається “класичним” інструментом наукометрії та найбільш достовірним джерелом отримання якісних універсальних показників наукової цитованості.

До складу WoS входять наступні бази даних:

 • Science Citation Index Expanded (8,607 назв журналів);
 • Social Sciences Citation Index (3,110 назв журналів);
 • Arts & Humanities Citation Index (1,723 назви журналів);
 • Conference Proceedings Citation Index (148 тис. випусків матеріалів конференцій та книжкових серій);
 • Index Chemicus (2,6 млн хімічних сполук);
 • Current Chemical Reactions (1 млн хімічних реакцій).

WoS індексує 12 тис. назв найбільш авторитетних журналів, збірників наукових праць та комплектів первинних наукових даних. Наукометричний апарат платформи здатен забезпечувати відстеження показників цитованості публікацій з ретроспективою до 1900 р. у фізико-технічних та медико-біологічних науках, до 1956 р. у соціальних науках та до 1975 р. у мистецтвознавстві та гуманітаристиці. Фактична широта та глибина охоплення наукометричного апарату WoS визначається умовами ліцензії, отриманої від Thomson Reutors.

1. ВСТУП

1.1. Сфера застосування

Програмно-апаратний комплекс для забезпечення наукометричного моніторингу суб'єктів наукової діяльності України є автоматизованою інформаційною системою, яка забезпечує збір та обробку даних щодо показників активності індивідуальних та колективних суб'єктів наукової діяльності України, формування бази даних реєстрів учених та установ, у яких вони працюють, надання доступу до неї через публічний інтерфейс — веб-сайт «Український індекс наукового цитування» (далі — ІС “УІНЦ”).

1.2. Короткий опис можливостей

Призначенням користувацького інтерфейсу ІС “УІНЦ” є забезпечення взаємодії користувача з БД учених та наукових установ у частині перегляду даних, збережених у ІС та отриманих в режимі онлайн із зовнішніх наукометричних джерел, перегляду сформованої на їх основі аналітичної інформації.

Основні функції користувацького інтерфейсу:

 • перегляд довідкової інформації про ученого та його публікації;
 • перегляд довідкової інформації про наукову установу та її співробітників;
 • перегляд аналітичної інформації про індивідуальні показники публікаційної активності ученого, показники цитованості його робіт та ключові наукометричні показники;
 • перегляд аналітичної інформації про показники публікаційної активності та динаміки цитованості робіт співробітників наукової установи;
 • перегляд зведених звітів про публікаційну активність учених України (окремого регіону) за визначений період часу.

1.3. Рівень підготовки користувача

Користувачі ІС “УІНЦ” повинні мати досвід використання комп'ютерних технологій рівня впевненого користувача програмних засобів системи Windows XP та вище або її аналогів (Linux Ubuntu, Mac OS X та ін.), досвід використання принаймні одного з типових сучасних веб-браузері (Internet Explorer 8.0 та вище, Mozilla Firefox 3.0 та вище, Google Chrome та/або ін.).

2. ОПИС ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕРФЕЙСУ ТА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

2.1. Принципи реалізації користувацького інтерфейсу

Користувацький інтерфейс поділяється на п'ять основних зон відображення інформації. Схематично ці зони зображені на Рис. 1.


Рис. 1. Принципи реалізації користувацького інтерфейсу.

 1. Зона заголовку. Містить заголовок та підзаголовок назви проекту.
 2. Зона головного меню. Містить навігаційні посилання на основні розділи проекту та посилання зміни мови користувацького інтерфейсу.
 3. Зона основного змісту. Містить основну текстову та графічну інформацію, таблиці, форми пошуку інформації тощо.
 4. Зона додаткового меню. Місить посилання на допоміжні сторінки проекту та посилання для входу до адміністративної зони сайту.
 5. Зона відомостей про відповідальність. Містить інформацію та посилання на сайти правовласників та розробників системи.

ІС “УІНЦ” підтримує три базові мови локалізації користувацького інтерфейсу та даних з реєстрів індивідуальних та колективних суб'єктів наукової діяльності: українська, російська, англійська. Посилання для зміни поточної (активної) мови локалізації доступні користувачу з будь-якої сторінки ІС, праворуч у зоні головного меню. Зміна активної мови локалізації призводить до зміни мови всіх текстових елементів інтерфейсу упродовж подальшої сесії користувача. Крім того, за наявності в базі даних реєстру суб'єктів наукової діяльності інформації обраною користувачем мовою, система налаштована на відображення для нього такої інформації активною мовою локалізації.

Номенклатура мов локалізації може бути змінена адміністратором сайту. Адміністратор у будь-який час може активувати для ІС “УІНЦ” додаткові мови локалізації або деактивувати окремі з базових мов.

2.2 Умови застосування

2.2.1. Вимоги до апаратного забезпечення.

Характеристики апаратного забезпечення АРМ користувача ІС “УІНЦ” повинні бути достатніми для встановлення на ньому програмного забезпечення, визначеного п. 2.2.2. Для роботи з ІС користувач повинен мати маніпулятор “миша” та монітор з розподільною здатністю не менше 1024х768 пікс. Комп'ютер користувача повинен бути підключеним до мережі Інтернет.

2.2.2. Вимоги до програмного забезпечення.

ІС “УІНЦ” є веб-орієнтованою програмною системою і не вимагає від користувача встановлення спеціалізованого програмного забезпечення на свій персональний комп'ютер.

Рекомендується використовувати наступне програмне забезпечення:

 • Операційна система (одна з перерахованих):
  • Linux Ubuntu будь-якої версії або аналогічний дистрибутив Linux;
  • Windows XP та вище;
  • Mac OS X будь-якої підверсії.
 • Веб-браузер (будь який з перерахованих або його аналог):
  • Mozilla Firefox версії 3.0 та вище;
  • Google Chrome версії 19 та вище;
  • Opera версії 8.0 та вище;
  • Safari версії 5.0 та вище.
  • MS Internet Explorer версії 8.0 та вище;

У веб-браузері користувача повинні бути активовані стандартні налаштування JavaScript та Cookie.

Інших вимог до програмного забезпечення АРМ користувача не висувається.

2.3. Ролі користувачів

У ІС “УІНЦ” для визначення повноважень користувачів використовується рольова модель. Передбачені наступні базові ролі користувачів:

 • Гість — рівень непривілейованого доступу, який не передбачає необхідності аутентифікації. Гостьовий доступ дозволяє перегляд публічної довідкової та аналітичної інформації, користування публічними сервісами і службами ІС.
 • Зареєстрований користувач — рівень доступу, який передбачає аутентифікацію користувача за іменем користувача та паролем або за зареєстрованою IP-адресою, з якої його персональний комп'ютер виходить у Інтернет. У ІС “УІНЦ” зареєстровані користувачі поділяються на групи, кількість таких груп необмежена. Для кожної групи адміністратор сайту визначає власний обсяг прав доступу. Доступ з аутентифікацією надає всі переваги гостьового доступу, але крім цього дозволяє перегляд довідкової та аналітичної інформації, доступ до якої дозволений користувачам відповідної групи.
 • Адміністратор сайту — рівень доступу, який передбачає аутентифікацію користувача за персональним іменем користувача та паролем адміністратора. Кількість персональних облікових записів адміністраторів ІС “УІНЦ” необмежена. Адміністратори сайту мають доступ до всієї інформації та всіх служб і сервісів ІС “УІНЦ”. Крім цього, адміністратори сайту мають доступ до адміністративної зони (інтерфейсу адміністратора), вони мають повноваження змінювати налаштування сайту, керувати правами доступу користувачів до сайту, вручну додавати, коригувати та видаляти окрему довідкову та аналітичну інформацію про учених та наукові установи.

3. ОПИС ЕКРАННИХ ФОРМ

3.1. Головна сторінка

Головна сторінка ІС “УІНЦ” відображається після входження користувача на сайт ІС шляхом введення адреси сайту в адресному рядку веб-браузера. На головній сторінці представлений пошуковий інтерфейс (за замовчуванням, вкладка форми пошуку учених). Зовнішній вигляд головної сторінки представлений на Рисунку 2.


Рис. 2. Головна сторінка ІС “УІНЦ”.

3.2. Пошуковий інтерфейс

Публічний пошуковий інтерфейс ІС “УІНЦ” складають дві основні форми пошуку для забезпечення функціональності пошуку індивідуальних та колективних суб'єктів наукової діяльності. В інтерфейсі адміністратора доступні додаткові інструменти пошуку, необхідні для забезпечення різних функцій адміністрування ІС “УІНЦ”.

3.2.1. Форма пошуку учених.

Інтерфейс пошуку вчених призначений для забезпечення користувачам ІС “УІНЦ” можливостей пошуку облікових записів індивідуальних суб'єктів наукової діяльності — авторів наукових публікацій за базовими пошуковими полями. Зовнішній вигляд форми пошуку вчених представлений на Рисунку 3.


Рис. 3. Форма пошуку учених.

Інтерфейс пошуку учених підтримує наступні пошукові поля:

 1. Прізвище. В цьому полі користувач може ввести прізвище ученого або його частину кирилицею або латиницею (тут і далі активна мова локалізації не впливає на результати пошуку);
 2. Ім'я та/або по батькові. В цьому полі користувач може ввести повне ім'я та/або по батькові ученого, перші літери імені або ініціали кирилицею/латиницею;
 3. Місце роботи. В цьому полі користувач може ввести назву установи (місця роботи ученого) або її частину кирилицею/латиницею;
 4. Галузь досліджень. Пошукове поле пропонує на вибір користувачу 27 базових тематичних розділів класифікатору AJSK;
 5. ORCID. За допомогою цього поля користувач може провести пошук ученого за його ідентифікатором ORCID.

Дані пошукової форми користувач може відправити натисканням кнопки “Пошук” (6) або клавіші “Enter” на клавіатурі.

Результати у списку знайдених результатів ранжуються за релевантністю пошукового запиту залежно від частоти згадувань і розміщення пошукових термінів у полях облікового запису ученого. У списку знайдених результатів вказується основне ім'я ученого (активною мовою, якщо доступне) та загальна кількість цитувань його робіт за даними WoS, Scopus та/або “Наукової періодики України”.


Рис. 4. Список результатів пошуку учених.

3.2.2. Форма пошуку наукових установ.

Інтерфейс пошуку наукових установ призначений для забезпечення користувачам ІС “УІНЦ” можливостей пошуку за базовими пошуковими полями облікових записів колективних суб'єктів наукової діяльності — місць роботи авторів наукових публікацій. Зовнішній вигляд форми пошуку вчених представлений на Рисунку 5.


Рис. 5. Форма пошуку наукових установ.

Інтерфейс пошуку наукових установ підтримує наступні пошукові поля:

 1. Назва. В цьому полі користувач може ввести назву або частину назви наукової установи кирилицею/латиницею;
 2. Регіон. Пошукове поле пропонує на вибір користувачу перелік з 27 адміністративно-територіальних одиниць України (24 області, АРК Крим, міста Київ та Севастополь);
 3. Підпорядкування. Пошукове поле пропонує на вибір користувачу перелік основних відомств, у підпорядкуванні яких знаходиться значна частина наукових установ України.

Дані пошукової форми користувач може відправити натисканням кнопки “Пошук” (4) або клавіші “Enter” на клавіатурі.

Результати у списку знайдених результатів ранжуються за релевантністю пошукового запиту залежно від частоти згадувань і розміщення пошукових термінів у обліковому записі наукової установи. У списку знайдених результатів вказується основна назва установи (активною мовою, якщо доступно).


Рис. 6. Список результатів пошуку наукових установ.

3.3. Обліковий запис ученого

Обліковий запис ученого у ІС “УІНЦ” відображає всю довідкову інформацію стосовно нього та його наукового доробку, яка зберігається у реєстрі індивідуальних суб'єктів наукової діяльності ІС, а також інформацію, отриману в режимі онлайн з систем ORCID, WoS, Scopus та “Наукова періодика України”. Для зручності сприйняття інформація поділена на три основні частини: базова інформація, дані про публікації та блок аналітичної інформації про публікаційну активність та статистику цитованості опублікованих робіт. Кожна з цих складових облікового запису відображається окремою вкладкою індивідуального облікового запису ІС “УІНЦ”.

3.3.1. Вкладка “Паспорт”: Базові відомості про ученого.

Вкладка “Паспорт” призначена для відображення базової довідкової інформації про ученого та загальну статистику публікаційної активності та цитованості його робіт за даними наукометричних систем, підключених до ІС “УІНЦ”. Зовнішній вигляд вкладки “Паспорт” представлений на Рисунку 7.


Рис. 7. Вкладка “Паспорт” облікового запису вченого.

Вкладка ”Паспорт” відображає всю основну довідкову та статистичну інформацію про вченого, наявну в реєстрі індивідуальних суб'єктів наукової діяльності ІС “УІНЦ” та отриману в режимі онлайн із зовнішніх наукометричних систем, підключених до системи.

Блок довідкової інформації містить наступні поля даних:

 1. Ім'я ученого та його ідентифікатор ORCID. За можливості, наводиться повне основне ім'я поточною мовою, обраною користувачем сайту;

 2. Варіанти імені. Наводиться перелік варіантів альтернативного написання імені та прізвища вченого;
 3. Інші ідентифікатори. Основним ідентифікатором учених у ІС “УІНЦ” є ORCID iD, але в реєстрі зберігаються також інші ідентифікатори: Scopus ID (ідентифікатор SciVerse Scopus), ResearcherID (ідентифікатор, глибоко інтегрований з Web of Science), LinkedIn(ідентифікатор популярної соціальної мережі професіоналів).
 4. Місце роботи. Наводиться основне місце роботи вченого, а також, за наявності, додаткові, в тому числі, колишні, місця його роботи;
 5. Галузі досліджень. Основні галузі науки, у яких працює вчений, визначаються за статистикою тематичної належності його публікацій. Наводяться основні наукові галузі за класифікатором AJSK;
 6. Біографія. Наводиться коротка біографія ученого у вільній формі.

Блок статистичної інформації (7) містить узагальнені відомості про публікаційну активність і загальні показники цитованості публікацій ученого. Значення показників отримуються з наукометричних систем, підключених до ІС “УІНЦ”. Наводяться наступні показники:

 • Публікації. Загальна кількість публікацій та кількість публікацій, проіндексованих наукометричними системами;
 • Роки публікаційної активності ученого (рік першої публікації — рік останньої публікації);
 • Всього цитувань. Загальна кількість згадувань публікацій вченого за даними основних наукометричних систем;
 • Документів, що цитують. Загальна кількість документів, у яких наявні цитування на роботи ученого.
 • Індекс Гірша (h-index) — кількість публікацій h, кожні з яких процитована h і більше разів;
 • Цитувань на статтю. Середня кількість цитувань статей ученого (Загальна кількість цитувань / Загальна кількість публікацій);
 • Всього цитувань (без самоцитувань). Загальна кількість згадувань праць ученого з виключенням його самоцитувань;
 • Документів, що цитують (без самоцитувань). Загальна кількість публікацій, у яких наявні цитування на праці ученого, з виключенням публікацій самого вченого.
  Примітка: Наукометричною системою Scopus цей показник не підраховується;
 • Індекс Гірша (без самоцитувань). Індекс Гірша ученого, вирахуваний після виключення самоцитувань із загальної кількості цитувань його праць.
  Примітка: Наукометричною системою Web of Science цей показник не підраховується.

Номенклатура наукометричних систем може змінюватись в залежності від домовленостей з постачальниками інформації.

3.3.2. Вкладка “Публікації”.

Вкладка “Публікації” дозволяє переглянути список наукових праць, опублікованих ученим та основні дані про кожну з них. Дані для цього списку система отримує з реєстру ORCID, за необхідності і можливості список доповнюється даними про публікації з WoS та/або Scopus. Для кожної публікації відображаються загальні показники її цитованості за даними наукометричних систем, підключених до ІС “УІНЦ”. Зовнішній вигляд вкладки “Публікації” представлений на Рисунку 8.


Рис. 8. Вкладка “Публікації” облікового запису вченого.

Кожна публікація у списку має такі основні елементи:

 1. Короткі відомості про публікацію. Вказується назва статті або доповіді, джерело (журнал, збірник) та рік публікації;
 2. Посилання “Цитується у”. Для публікацій, які мають цитування за даними систем, підключених до ІС “УІНЦ”, вказуються інформаційні блоки “Цитується у WoS”, “Цитується у Scopus” та/або “Цитується у НПУ”. В цих блоках вказується кількість цитувань на публікацію за даними відповідних систем;
 3. Ідентифікатор публікації. Для кожної публікації у списку вказується ідентифікатор DOI, а у разі його відсутності — адреса URL, за якою можна отримати доступ до публікації.
 4. Посилання для перегляду повного бібліографічного запису публікації. Для компактності оформлення списку публікацій повні бібліографічні записи у списку не наводяться. Якщо користувач хоче переглянути повний запис публікації, йому потрібно натиснути кнопку “Розкрити це посилання”.
 5. Повні метадані публікації. Повний бібліографічний запис публікації включає наступні поля:
  • автори;
  • назва публікації;
  • назва джерела (журналу або збірника);
  • рік публікації;
  • том періодичного видання;
  • випуск періодичного видання;
  • сторінки публікації.

Перелік списку публікацій має декілька варіантів ранжування: за зворотною хронологію публікації; за показником цитованості у WoS, за показником цитованості у Scopus, за показником цитованості у “Науковій періодиці України”.

3.3.3. Вкладка “Аналітика”.

Вкладка “Аналітика” пропонує користувачу діаграми з візуалізацією показників публікаційної активності вченого, динаміки цитованості його робіт та тематичної спрямованості публікацій. Дані для цих діаграм система отримує з наукометричних систем, підключених до ІС. На Рисунках 9, 10 та 11 представлений зовнішній вигляд діаграм вкладки “Аналітика”.


Рис. 9. Вкладка “Аналітика” облікового запису. Діаграма публікаційної активності.

Публікаційна активність ученого за роками візуалізується за допомогою графіку (діаграми-лінії) в двовимірній системі координат. Вісь абсцис відображає роки публікаційної активності, вісь ординат — кількість опублікованих робіт. Графік може мати до чотирьох кривих (2): загальна кількість публікацій, кількість робіт, проіндексованих у Web of Science та SciVerse Scopus та кількість статей, опублікованих в журналах ІС “Наукова періодика України”. Графік супроводжується легендою у правому верхньому куті (1).


Рис. 10. Вкладка “Аналітика” облікового запису. Діаграма цитованості робіт.

Динаміка цитування робіт ученого візуалізується також за допомогою графіку. Вісь абсцис відображає роки отримання роботами цитувань, вісь ординат — кількість цитувань робіт ученого. Графік може мати до трьох кривих: кількість цитувань робіт, за даними Web of Science, SciVerse Scopus та ІС “Наукова періодика України”. Графік супроводжується легендою у правому верхньому куті.


Рис. 11. Вкладка “Аналітика” облікового запису. Діаграма розподілу робіт за галузями.

Розподіл робіт ученого за галузями візуалізується за допомогою інтерактивної секторної діаграми. Дані для діаграми отримуються зі списку публікацій ученого. Графік може мати до 27 секторів класифікатору AJSK (2), фактичне значення показника кількості публікацій для кожної з представлених галузей користувач може отримати шляхом наведення курсору на відповідний сектор діаграми. Графік супроводжується легендою у правому верхньому куті (1).

3.4. Обліковий запис установи

Обліковий запис установи у ІС “УІНЦ” відображає всю довідкову інформацію стосовно неї та її співробітників, яка зберігається у реєстрах індивідуальних та колективних суб'єктів наукової діяльності ІС, а також інформацію, отриману в режимі онлайн з наукометричних систем, підключених до ІС “УІНЦ”. Для зручності сприйняття інформація поділена на три основні частини: базова інформація, дані про співробітників та блок аналітичної інформації. Кожна з цих складових облікового запису відображається в ІС “УІНЦ” окремою вкладкою облікового запису наукової установи.

3.4.1. Вкладка “Паспорт”: Базові відомості про установу.

Вкладка “Паспорт” призначена для відображення базової довідкової інформації про установу. Зовнішній вигляд вкладки “Паспорт” представлений на Рисунку 12.


Рис. 12. Вкладка “Паспорт” облікового запису установи.

Вкладка ”Паспорт” відображає наступні поля даних про наукову установу:

 1. Назва установи. За можливості, наводиться повна основна назва наукової установи поточною мовою, обраною користувачем сайту. Вказується гіперпосилання на офіційний веб-сайт установи;
 2. Підпорядкування. Наводиться інформація про відмочу підпорядкованість наукової установи;
 3. Регіон. Наводиться інформація про адміністративно-територіальну одиницю України, де розташована установа;
 4. Тип. Тип установи (науково-дослідна установа, вищий навчальний заклад, орган державної влади, виробниче підприємство, лікувальний заклад, заповідник, громадська організація тощо).

3.4.2. Вкладка “Співробітники”.

Вкладка “Співробітники” дозволяє переглядати списки учених, асоційованих з науковою установою. Зовнішній вигляд вкладки “Співробітники” представлений на Рисунку 13.


Рис. 13. Вкладка “Співробітники” облікового запису установи.

Вкладка ”Співробітники” дозволяє переглянути перелік учених, асоційованих з науковою установою та, за наявності, інформацію про індекс цитування кожного з них. Пункти списку мають два основні елементи:

 1. Посилання на профіль автора у ІС “УІНЦ”. За можливості, наводиться повне ім'я ученого поточною мовою, обраною користувачем сайту;
 2. Блоки “Цитується у”. Наводиться інформація щодо загальної кількості цитувань на роботи ученого за даними наукометричних систем, підключених до ІС.

3.4.3. Вкладка “Аналітика”.

Вкладка “Аналітика” пропонує користувачу ІС діаграми з візуалізацією показників публікаційної активності співробітників установи, динаміки цитованості їх робіт та основних джерел, у яких вони публікуються. Дані для цих діаграм система отримує з зовнішніх наукометричних систем, підключених до ІС “УІНЦ”. На рисунках 14, 15 та 16 представлений зовнішній вигляд діаграм вкладки “Аналітика”.


Рис. 14. Вкладка “Аналітика” облікового запису установи. Діаграма публікаційної активності.

Публікаційна активність співробітників установи за роками візуалізується за допомогою графіку (діаграми-лінії) в двовимірній системі координат. Вісь абсцис відображає роки публікаційної активності учених, вісь ординат — кількість опублікованих робіт. Графік може мати до чотирьох кривих (2): загальна кількість публікацій, кількість робіт, проіндексованих у Web of Science та SciVerse Scopus та кількість статей, опублікованих в журналах ІС “Наукова періодика України”. Графік супроводжується легендою у правому верхньому куті (1).


Рис. 15. Вкладка “Аналітика” облікового запису установи. Діаграма цитованості робіт.

Динаміка цитування робіт співробітників установи візуалізується також за допомогою графіку. Вісь абсцис відображає роки отримання роботами цитувань, вісь ординат — кількість цитувань робіт, опублікованих співробітниками установи. Графік може мати до трьох кривих: кількість цитувань робіт, за даними Web of Science, SciVerse Scopus та ІС “Наукова періодика України”. Графік супроводжується легендою у правому верхньому куті.


Рис. 16. Вкладка “Аналітика” облікового запису установи. Гістограма найбільш популярних джерел.

Перелік з 10 джерел, у яких частіше всього публікуються співробітники установи, візуалізується за допомогою інтерактивної горизонтальної гістограми. Вісь абсцис відображає кількість робіт, опублікованих співробітниками установи у журналі або збірнику (1). По наведенню курсору активізується блок з деталізацією кількості опублікованих робіт за роками.

3.5. Розділ аналітики

В розділі “Аналітика” відображається узагальнена інформація щодо публікаційної активності та статистики цитованості учених України. Інформація деталізується за регіонами та галузями знання. Сторінка “Аналітика” має два блоки: Галузі України та Найпродуктивніші учені.

В блоці “Галузі України” відображається узагальнена інформація щодо співвідношення публікацій учених України за різними галузями знання. Зовнішній вигляд блоку “Галузі України” представлений на Рисунку 17.


Рис. 17. Діаграма “Галузі України”.

Розподіл робіт учених України за галузями візуалізується за допомогою інтерактивної секторної діаграми. Дані для діаграми отримуються з консолідованого списку публікацій всіх учених України, представлених у реєстрі індивідуальних суб'єктів наукової діяльності ІС “УІНЦ”. Графік може мати до 27 секторів класифікатору AJSK, фактичне значення показника кількості публікацій для кожної з представлених галузей користувач може отримати шляхом наведення курсору на відповідний сектор діаграми. Праворуч графіку представлена легенда до нього.

В блоці “Найпродуктивніші учені” відображається інформація про персональні наукометричні показники учених, представлених у реєстрі індивідуальних суб'єктів наукової діяльності ІС “УІНЦ”, які за даними наукометричних систем мають найбільше число опублікованих статей та найбільші показники цитування. Зовнішній вигляд блоку “Найпродуктивніші учені” представлений на Рисунку 18.


Рис. 18. Блок “Найпродуктивніші учені” розділу “Аналітика”.

Дані про персональні наукометричні показники представляються у вигляді таблиці. У таблиці наводяться дані про 10 учених, які мають найвищій індекс Гірша. Список може бути сформований за даними систем Web of Science, SciVerse Scopus та “Наукова періодика України”.

Блок має дві вкладки “Найпродуктивніші учені за регіонами” та “Найпродуктивніші учені за галузями знання”. Переключення між вкладками відбувається за допомогою перемикача вкладок (1).

За допомогою меню (2) користувач може обрати регіон або галузь досліджень. Після вибору потрібного пункту список автоматично оновлюється.

У таблиці представлені наступні дані:

 • Ім'я ученого (3);
 • Місце роботи ученого (4);
 • Блок наукометричних показників (5):
  • Кількість публікацій;
  • Кількість цитувань;
  • Індекс Гірша.

3.6. Інформація про систему

ІС “УІНЦ” — це складна багатокомпонентна система, яка пропонується користувачам з документацією щодо базових засад функціонування проекту та правил користування сервісами ІС.

3.6.1. Сторінка “Про проект”.

На сторінці “Про проект” відображається базова інформація про засади реалізації проекту ІС”УІНЦ”. Подаються контактні дані розробників та посилання на організації власника та адміністратора системи. Зовнішній вигляд сторінки “Про проект” представлений на Рисунку 20.


Рис. 20. Сторінка “Про проект”.

Навігаційне посилання для переходу до сторінки “Про проект” доступне в головному меню кожної сторінки сайту ІС “УІНЦ”.

3.6.2. Сторінка “Допомога”.

Сторінка “Допомога” (сторінка, на якій Ви знаходитесь зараз) призначена для надання роз'яснень користувачам ІС “УІНЦ” щодо правил і принципів роботи з системою. Навігаційне посилання для переходу до сторінки “Допомога” доступне в допоміжному меню знизу кожної сторінки сайту ІС “УІНЦ”.

3.6.3. Сторінка “Політика приватності”.

На сторінці “Політика приватності” висвітлюються засади того, яку інформацію адміністрація ІС “УІНЦ” збирає про своїх користувачів, як використовується ця інформація, хто може мати до неї доступ і якою може бути взаємодія між адміністрацією та користувачами щодо використання приватної інформації. Зовнішній вигляд сторінки “Політика приватності” представлений на Рисунку 22.


Рис. 22. Сторінка “Політика приватності”.

Навігаційне посилання для переходу до сторінки “Політика приватності” доступне в допоміжному меню знизу кожної сторінки сайту ІС “УІНЦ”.

4. ОПЕРАЦІЇ

4.1. Вхід до системи

Для отримання доступу до частин сайту, доступних лише за авторизацією, користувач повинен або працювати з комп'ютера установи, що має права авторизованого доступу (аутентифікація за IP-адресою), або ввести логін/пароль. Зовнішній вигляд форми входу до системи за логіном і паролем представлений на Рисунку 27.


Рис. 27. Форма введення логіну і паролю для доступу до закритих частин сайту.

Форма має базовий набір функцій, традиційних для такого роду форм. Доступна опція запам'ятовування даних авторизації для того, щоб користувачу не потрібно було вводити логін/пароль під час кожного сеансу входу до системи. Крім того, доступна функція нагадування втраченого користувачем паролю.

4.2. Пошук об'єктів у системі

Одним з ключових завдань ІС “УІНЦ” є обслуговування процесів пошуку інформації про індивідуальних та колективних суб'єктів наукової діяльності України та знаходження відповідних (до пошукового запиту) інформаційних об'єктів (облікових записів учених або установ) серед доступного для пошуку матеріалу. Завдання для інформаційного пошуку задається у вигляді інформаційного запиту користувача, який може містити слова, фрази чи речення або комбінацію їх. Для здійснення інформаційного пошуку користувач ІС формує інформаційний запит. Результатом пошукової роботи є список документів який укладається згідно з внутрішніми алгоритмами ранжування за релевантністю ІС “УІНЦ”, за хронологічним або за іншим принципом.

Пошукова система переглядає всі доступні інформаційні одиниці (облікові записи) з реєстру індивідуальних та колективних суб'єктів наукової діяльності і відбирає документи відповідні до інформаційного запиту, сформульованого користувачем. Результатом роботи пошукової системи є список знайдених результатів, серед яких є відповідні до запиту об'єкти.

4.3. Аналіз показників суб'єктів наукової діяльності

Іншим ключовим завданням ІС “УІНЦ” є обслуговування процесів аналізу інформації про індивідуальних та колективних суб'єктів наукової діяльності України. Аналітичний інструментарій системи пропонує інструментарій для візуалізації інформації для окремого індивідуального суб'єкта (ученого), групи суб'єктів, асоційованих з єдиним колективним суб'єктом (науковою установою), а також для регіону України або держави в цілому.

4.3.1. Індивідуальні суб'єкти наукової діяльності.

Всі засоби для оцінки показників діяльності індивідуального суб'єкта (ученого) згруповані для зручності в межах єдиного облікового запису. Обліковий запис має три ключові складові: довідкова та загальна статистична інформація по ученому, дані про публікації ученого та інструменти візуалізації показників ефективності діяльності вченого. Відповідно, логіка представлення інформації в ІС “УІНЦ” передбачає поділ облікового запису на три вкладки.

4.3.2. Колективні суб'єкти наукової діяльності.

Всі засоби для оцінки показників діяльності колективного суб'єкта (наукової установи) також згруповані для зручності в межах єдиного облікового запису. Обліковий запис має три ключові складові: довідкова та загальна статистична інформація по установі, дані про співробітників, асоційованих з установою, та інструменти візуалізації показників ефективності діяльності вчених установи. Відповідно, логіка представлення інформації в ІС “УІНЦ” передбачає поділ облікового запису на три вкладки.

4.3.3. Показники реєстру ORCID.

Більшість довідкової та загальної статистичної інформації. А також дані щодо праць, опублікованих ученими, отриманих ними грантів, ІС “УІНЦ” отримує з єдиного міжнародного реєстру ORCID. Система має API-шлюз взаємодії з реєстром ORCID і отримує інформацію з нього в режимі онлайн. Зовнішній вигляд реєстру ORCID представлений на Рис. 28.


Рис. 28. Обліковий запис ученого у ORCID.

4.3.4. Показники Web of Science.

Дані про стан індексації праць ученого у наукометричній системі Web of Science, показники їх цитованості та відсотки самоцитованості система отримує через API-інтерфейс Web of Science Web Service. Потрібно зауважити, що цей інтерфейс доступний для використання лише за умови оформлення ліцензії користувача Web of Science, тому для успішного використання інтерфейсу взаємодії з Web of Science сервер наукометричного моніторингу ІС “УІНЦ” повинен мати канал доступу до Інтернет в IP-діапазоні установи-передплатника Web of Science та ключ доступу Partner ID, делегований адміністраторами Thomson Reutors.

4.3.5. Показники SciVerse Scopus.

Дані про стан індексації праць ученого у наукометричній системі SciVerse Scopus, показники їх цитованості та відсотки самоцитованості система отримує через API-інтерфейси Scopus API (Scopus Document Search API, Scopus Author Search API, Scopus Affiliation Search API, Scopus Author Profile Search API, Scopus Affiliation Profile Search API, Scopus Cited-be Extention). Потрібно зауважити, що ці інтерфейси доступні для використання лише за умови оформлення ліцензії користувача SciVerse Scopusта отримання від Elsevier делегованого Partner ID (Developer ID). Таким чином, для успішного використання інтерфейсу взаємодії з SciVerse Scopus сервер наукометричного моніторингу ІС “УІНЦ” повинен мати канал доступу до Інтернет в IP-діапазоні установи-передплатника SciVerse Scopus.

4.3.6. Показники проекту “Наукова періодика України”.

Дані про стан індексації праць ученого у журналах та збірниках наукових праць видавничої інфраструктури “Наукова періодика України”, показники їх цитованості та відсотки самоцитованості система отримує через програмні інтерфейси модуля взаємодії REST системи “Наукова періодика України”. Система має двосторонній шлюз взаємодії з сервером “Наукова періодика України” і отримує інформацію з нього в режимі онлайн.

5. АВАРІЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКИ

ПомилкаМожлива причинаЗасіб можливого вирішення
Помилки введення даних Поля не заповнені або заповнені некоректно Заповніть всі обов'язкові поля та введіть коректні значення в поля відповідно до необхідного формату (правила введення значень вказані у підказках).
Проблеми під час запуску системи Відсутність доступу до мережі Інтернет Перевірте доступ до мережі Інтернет та правильність вказаної адреси у адресному рядку.
  Технічні причини Повторіть спробу пізніше.
Проблеми під час авторизації в системі Невірно вказані дані авторизації користувача (логін та/або пароль). Перевірте правильність введення даних (логін, пароль). Ще раз спробуйте ввести дані авторизації та увійти на сайт.
Примітка. Якщо після успішної авторизації користувачу недоступна частина функцій, це може бути пов'язано з обмеженим набором прав, делегованим адміністратором систему цьому користувачу.
Система не відповідає на команди користувача Технічні причини Закінчіть роботу системи (при цьому дані можуть не зберегтися) і повторіть спробу.
За необхідності слід звернутися до служби технічної підтримки ІС «УІНЦ» (support@jantispamournals.uran.ua).
Несанкціонований доступ Порушення інформаційної безпеки Негайно сповістити про це службу технічної підтримки ІС «УІНЦ» (support@jantispamournals.uran.ua).
Інші аварійні ситуації У всіх інших випадках необхідно звертатися до служби технічної підтримки ІС «УІНЦ» (support@jantispamournals.uran.ua).