Про проект

Веб-сайт «Український індекс наукового цитування» (Сайт) — це складова програмно-апаратного комплексу для забезпечення моніторингу суб'єктів наукової діяльності України. Призначення системи — забезпечення збору, обробки та надання доступу до даних щодо показників активності індивідуальних та колективних суб'єктів наукової діяльності України.

Основною функцією Сайту є надання можливостей аналізу загальних тенденцій розвитку наукового комплексу України, ролі і місця окремих учених та установ у розвитку національних наукових шкіл. Зокрема, Сайт забезпечує:

В базах даних Сайту зберігаються реєстри індивідуальних та колективних суб'єктів наукової діяльності, інформація про публікації й показники їх цитованості отримується Сайтом із зовнішніх наукометричних джерел (Примітка: Окремі джерела можуть бути тимчасово недоступні в зв'язку з необхідністю оформлення ліцензій у відповідних постачальників наукової інформації):

Проект реалізується на замовлення та за фінансової підтримки Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України. Виконавець проекту — Асоціація користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН».

Сайт працює у тестовому режимі. На цьому етапі програмне забезпечення системи допрацьовується, виявляються та усуваються помилки. Крім того, йде наповнення баз даних реєстрів суб'єктів наукової діяльності (учених та наукових установ).

Науковий керівникЯкименко Юрій Іванович,
Академік НАН України,
Голова Ради Асоціації УРАН
Перший проректор НТУУ «КПІ»
Відповідальний виконавецьСоловяненко Денис Володимирович
Тел. +380 44 236 96 37
email: denys@j***ournals.uran.ua