Лазько Ірина Володимирівна

Name: Лазько Ірина Володимирівна (0000-0003-2701-8385)
Affiliation:

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля


Statistics

Total ISI Web of Science SciVerse Scopus Scientific Periodicals of Ukraine
Publications 0 - - -

Publications Chart


Citation Chart


Key TitlesПроект на реконструкції
Дані не оновлюються