Терман Олексій К.

Ім'я: Терман Олексій К.
Інші ідентифікатори: Scopus Author ID: 7003577014
Scopus Author ID: 7003577017
Місце роботи:

Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України


Статистика

Всього ISI Web of Science SciVerse Scopus Наукова періодика України
Публікації 0 - 57 -
Всього цитувань - 3444 -
Індекс Гірша - 33
Цитувань на статтю - 60.42 0

Публікаційна активність


Динаміка цитованості


Ключові джерела публікації