Paraska Olga A.

Name: Paraska Olga A. (0000-0002-3803-0382)
Affiliation:

Khmelnytskyi National University


Statistics

Total ISI Web of Science SciVerse Scopus Scientific Periodicals of Ukraine
Publications 2 - - 2
Years - - 2014 - 2019
  • Визначення впливу композицій екологічно-безпечних речовин на гігієнічні властивості текстильних виробів. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2019
   DOI: 10.15587/1729-4061.2019.156657
   URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/156657
   Expand this citation >>
  • Визначення характеристик процесу піноутворення в розчинах поверхнево-активних речовин. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2014
   DOI: 10.15587/1729-4061.2014.24810
   URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/24810
   Expand this citation >>

Publications Chart


Citation Chart


Key Titles