Артем'єв Сергій Робленович

Ім'я: Артем'єв Сергій Робленович (0000-0002-9086-2856)
Місце роботи:

Національний університет цивільного захисту України


Статистика

Всього ISI Web of Science SciVerse Scopus Наукова періодика України
Публікації 16 - - 16
Роки - - 2014 - 2018
  • Розробка методів оцінки екологічного ризику погіршення стану поверхневих вод. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2018
   DOI: 10.15587/1729-4061.2018.127829
   URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/127829
   Розкрити це посилання >>
  • Дослідження методів отримання ниткоподібних кристалів у композиційному матеріалі. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2018
   DOI: 10.15587/2312-8372.2018.124287
   URL: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/124287
   Розкрити це посилання >>
  • Дослідження методів отримання безперервних волокон ниткоподібних кристалів. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2018
   DOI: 10.15587/2312-8372.2018.126564
   URL: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/126564
   Розкрити це посилання >>
  • Дослiдження впливу конструкцiйних та режимних параметрiв на ефективнiсть систем бiохімічного очищення викидiв. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2018
   DOI: 10.15587/1729-4061.2018.133316
   URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/133316
   Розкрити це посилання >>
  • Метод очищення сільскогосподарських стічних вод на мульдах та біосорбційному біореакторі. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2018
   DOI: 10.15587/1729-4061.2018.144138
   URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/144138
   Розкрити це посилання >>
  • Дослідження механізмів процесу росту кристалів (модель Косселя). Технологічний аудит та резерви виробництва. 2018
   DOI: 10.15587/2312-8372.2018.132963
   URL: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/132963
   Розкрити це посилання >>
  • Розробка методики оцінки екологічного ризику погіршення стану поверхневих вод. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2017
   DOI: 10.15587/1729-4061.2017.112211
   URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/112211
   Розкрити це посилання >>
  • Аналіз методів отримання безперервних волокон ниткоподібних кристалів. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. 2016
   URL: http://mtsc.khpi.edu.ua/article/view/75230
   Розкрити це посилання >>
  • Аналіз існуючих уявлень про традиційні методи вирощування металевих ниткоподібних кристалів. Осадження речовини з газової фази. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2016
   DOI: 10.15587/2312-8372.2016.70512
   URL: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/70512
   Розкрити це посилання >>
  • Існуючі уявлення про традиційні методи вирощування металевих ниткоподібних кристалів, їх аналіз. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2015
   DOI: 10.15587/1729-4061.2015.36435
   URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/36435
   Розкрити це посилання >>
  • Існуючі уявлення про нетрадиційні методи вирощування металевих ниткоподібних кристалів. Витягування віскерів з розчинів. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2015
   DOI: 10.15587/2312-8372.2015.42409
   URL: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/42409
   Розкрити це посилання >>
  • Існуючі уявлення про нетрадиційні методи вирощування металевих ниткоподібних кристалів. Витягування віскерів з розчину. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2015
   DOI: 10.15587/2312-8372.2015.40499
   URL: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/40499
   Розкрити це посилання >>
  • Існуючі уявлення про вирощування металевих ниткоподібних кристалів в електричному полі. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2015
   DOI: 10.15587/1729-4061.2015.42399
   URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/42399
   Розкрити це посилання >>
  • Властивості ниткоподібних кристалів. Пластична деформація. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2014
   DOI: 10.15587/1729-4061.2014.22733
   URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/22733
   Розкрити це посилання >>
  • Анализ результатов исследований магнитных и оптических свойств нитевидных кристаллов. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. 2014
   URL: http://mtsc.khpi.edu.ua/article/view/28403
   Розкрити це посилання >>
  • Дослідження механічних властивостей ниткоподібних кристалів. Повзучість та внутрішнє тертя. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2014
   DOI: 10.15587/2312-8372.2014.27909
   URL: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/27909
   Розкрити це посилання >>

Публікаційна активність


Динаміка цитованості


Ключові джерела публікації